Aanspreekpunt Integriteit (API)

Tommy Hoebregs & Michelle Peters

Zit je met vragen, een vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag (SSG) in onze sportclub?
Neem dan contact op met Tommy Hoebregs, ons aanspreekpunt integriteit, via volgende coördinaten:

Mail: api@yanagi.be

Tommy Hoebregs:
tommy@yanagi.be
0496 94 54 43

Michelle Peters:
michelle@yanagi.be
0479 24 04 71


In tuchtgelegenheden m.b.t. grensoverschrijdend gedrag erkend Jiu-Jitsu Yanagi Sint-Truiden en FROS Multisport Vlaanderen vanaf 01/01/2021 de bevoegdheid van het Vlaams Sport Tribunaal.

Wil je liever contact opnemen met de vertrouwenspersoon van FROS Multisport Vlaanderen, dan kan dat via onderstaande knop: